Erasmus+ razpisi

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM USPOSABLJANJA – PRAKSA IN PRIPRAVNIŠTVO V TUJINI V PROGRAMU ERASMUS+ ZA POGODBENO LETO 2020

DOKUMENTI

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM USPOSABLJANJA – PRAKSA IN PRIPRAVNIŠTVO V TUJINI V PROGRAMU ERASMUS+ ZA POGODBENO LETO 2019

DOKUMENTI