Kam na Erasmus+ pripravništvo?

Mobilnost se LAHKO izvede na:

 • javni ali zasebni organizaciji,  ki  je  aktivna  na  trgu  dela  ali  v  izobraževanju, usposabljanju in na področju mladine. Taka organizacija je lahko na primer:
 • javno ali zasebno malo, srednje ali veliko podjetje (vključno s socialnimi podjetji);
 • javni organ na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni;
 • socialni partner ali drug predstavnik sveta dela, tudi gospodarske zbornice, obrtniška/poklicna združenja in sindikati;
 • raziskovalni inštitut;
 • fundacija;
 • šola/zavod/center za izobraževanje (na kateri koli ravni od predšolskega do srednješolskega izobraževanja, vključno s poklicnim izobraževanjem in izobraževanjem odraslih);
 • neprofitna organizacija, združenje, nevladna organizacija;
 • organ, ki zagotavlja poklicno usmerjanje, poklicno svetovanje in informacijske storitve;
 • visokošolska institucija (univerza), ki sodeluje v programu Erasmus+.

Naslednje vrste organizacij NISO upravičene do tega, da postanejo organizacije gostiteljice za usposabljanje študentov:

 • institucije in drugi organi EU, vključno s specializiranimi agencijami (obširen seznam je na voljo na spletni strani http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sl.htm)
 • organizacije, ki upravljajo programe EU, na primer nacionalne agencije (da ne prihaja do morebitnega navzkrižja interesov in/ali dvojne dodelitve sredstev).
 • Študent si mora sam poiskati podjetje ali institucijo, kjer bo opravljal Erasmus+ pripravništvo in se z njihovim predstavnikom dogovori o datumu začetka pripravništva.

Pri iskanju organizacija za opravljanje Erasmus+ pripravništvo si lahko pomagaš s spletno stranjo  https://erasmusintern.org/ , kjer so objavljene ponudbe strokovnih usposabljanj v tujini.