OLS jezikovna podpora

OLS JEZIKOVNA PODPORA

Spletna jezikovna podpora (OLS – Online Linguistic Support) študentom omogoča brezplačne spletne jezikovne tečaje, s katerimi lahko študenti izboljšajo znanje jezika, ki ga bodo uporabljali v času pripravništva.

Študent, ki se bo udeležil mobilnosti preko programa Erasmus+ je po pravilih programa dolžan opraviti spletno preverjanje jezikovnega znanja v programu OLS pred oz. ob začetku mobilnosti in ob koncu obdobja mobilnosti. Namen tega preverjanja je študentom omogočiti izpopolnjevanje jezika s spletnim jezikovnim tečajem in preveriti nivo napredka v znanju tujega jezika v času mobilnosti.

Kaj je OLS?

Spletna jezikovna podpora (Online Linguistic Support – OLS) je brezplačna spletna platforma za učenje jezikov, namenjena udeležencem programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote. Z OLS lahko preverite svojo trenutno stopnjo znanja jezika, ki ga boste uporabljali v tujini. Rezultati vam ne bodo preprečili sodelovanja v mobilnosti programa Erasmus+ ali Evropske solidarnostne enote, temveč vam bodo omogočili dostop do jezikovnega tečaja OLS! OLS dopolnjuje neposredno poučevanje in vam omogoča razvoj jezikovnih veščin tudi zunaj učilnice. Ponuja tudi priložnosti za sodelovanje in učenje z vrstniki.

Kaj ponuja?

OLS ponuja spletna preverjanja jezikovnega znanja in tečaje. Prilagodljivost orodja vam omogoča, da delate s svojim tempom in učno izkušnjo prilagodite svojim potrebam. OLS ponuja širok nabor priložnosti za izboljšanje svojih jezikovnih veščin. Sledite lahko tematskim »Massive Open Online Courses (MOOC)« (prosto dostopnim spletnim učnim programom), ali izkoristite spletne učne ure z naravnimi govorci in drugimi udeleženci OLS. OLS je na voljo v 24 jezikih.

Več o tem spletnem jezikovnem orodju najdete na strani https://erasmusplusols.eu/sl/