KAM?

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2021/2022 za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Velika Britanija*, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.​

* v času objave aktualnega razpisa status Velike Britanije v programu Erasmus+ še ni povsem določen, zato bomo ob določitvi statusa Velike Britanije ustrezno popravili ta razpis.

ERASMUS FAKULTETNI SPORAZUMI