KAM?

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.​

Velika Britanija – Erasmus+ študij v Veliko Britanijo je še vedno mogoč pod pogoji 2. razpisnega roka za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v programskih državah za študijsko leto 2021/2022: 2.-razpisni-rok-SMS-2021-2022.pdf (erasmusplusum.si).   

ERASMUS FAKULTETNI SPORAZUMI