KAM?

Partnerske institucije v tujini, na katerih lahko študenti opravijo del študijskih obveznosti, so tiste institucije iz programskih držav, s katerimi je podpisan medinstitucionalni sporazum programa Erasmus+ o izmenjavi študentov za študijsko leto 2019/2020 za ustrezno študijsko področje.

Programske (sodelujoče) države so članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Turčija, Severna Makedonija in Srbija.​

V kolikor Velika Britanija ob izstopu iz EU ne bo sklenila sporazuma z EU o sodelovanju v programu Erasmus+, bodo prijavitelji in udeleženci mobilnosti za Veliko Britanijo upravičeni do prejema finančnih sredstev, samo če bodo uradno začeli z mobilnostjo pred datumom izstopa Velike Britanije iz EU, brez sporazuma o izstopu.

ERASMUS FAKULTETNI SPORAZUMI