KOORDINATORJI

Erasmus koordinatorji in kontaktne osebe

EPF
mag. Sanja Kocijan
FE
doc. dr. Brigita Ferčec
Jerneja Klemenčič
FERI
red. prof. dr. Marjan Mernik
Barbara De Los Santos De Leon
FF
ddr. Natalia Kaloh Vid
Lina Dvoršak
FGPA
lekt. Sabina Mulej
Tatjana Robič
FGPA - Arhitektura
izr. prof. dr. Peter Šenk
FGPA - Prometno inžinirstvo
viš. pred. mag. Beno Mesarec
FKBV
Urška Lisec
FKKT
red. prof. dr. Peter Krajnc
FL
Vid Mlejnik
FNM
doc. dr. Jan Podlesnik
FOV
izr. prof. dr. Uroš Rajkovič
asist. mag. Maja Zajec
FS
izr. prof. dr. Nataša Vujica Herzog
FS - Tekstil
izr. prof. dr. Julija Volmajer Valh
FT
izr. prof. dr. Mitja Gorenak
Tomi Špindler
FVV
izr. dr. Aleš Bučar Ručman
Mednarodna Pisarna FVV
FZV
Aleksandra Lovrenčič
MF
prof. dr. Breda Pečovnik Balon
mag. Milena Orož Črešnar
PEF
Jelena Krivograd
PF
izr. prof. dr. Suzana Kraljić
Rebeka Livić