NOVICE

Aktualne informacije za študente, ki odhajate na Erasmus+ študij v tujino

Objavljeno: 9. 7. 2021

Obveščamo vas, da se je možno prijaviti za sofinanciranje Erasmus+ študija v tujini za študijsko leto 2021/2022!

Viri sofinanciranja ERASMUS+ študija v tujini so:

Finančna dotacija Erasmus+

Prošnjo za pridobitev finančne dotacije Erasmus+ natisnete iz spletne strani studentexchange.um.si, jo podpišete in jo skupaj s potrdili, prejetimi od univerze gostiteljice, pošljete na elektronski naslov: outgoing.erasmus@um.si.

Rok za prijavo: 30 dni pred začetkom mobilnosti (priporočljivo)

Dodatek za študente iz okolij z manj možnostmi

Študenti iz okolij z manj možnostmi lahko zaprosite za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatek za študijsko leto 2021/2022 znaša 200 EUR/mesec.

Študent upravičenost do dodatka izkazuje z dokazilom, to je veljavno odločbo Centra za socialno delo (odločba CSD) ali z dokumentom (npr. potrdilo o vloženi vlogi za pridobitev odločbe CSD), ki dokazuje, da je na Center za socialno delo vložil zahtevek za pridobitev odločbe CSD (v tem primeru mora študent Odločbo CSD predložiti naknadno). Iz odločbe CSD izhaja, da prejema ali študent sam ali član skupnega gospodinjstva državno štipendijo, varstveni dodatek, otroški dodatek, denarno socialno pomoč ali da je upravičen do dodatka za velike družine (če se odločba CSD ne glasi na ime študenta, študent instituciji predloži tudi potrdilo iz gospodinjske evidence, ki izkazuje, da študent živi v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki je upravičena do ene od socialnih pravic).

Tuji študenti predložijo druga ustrezna dokazila, ki izkazujejo, da študent prihaja iz okolja z manj možnostmi.

Prijavo za dodatna sredstva za študente iz okolij z manj možnostmi najdete TUKAJ.

Rok za prijavo: 30 dni pred začetkom mobilnosti (priporočljivo)

Dodatna štipendija iz naslova razpisa Javnega sklada RS

Študenti, ki izpolnjujete s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS določene pogoje, lahko tudi v študijskem letu 2021/2022 pridobite dodatno štipendijo Ad futura. Dodatna sredstva Ad futura za študijsko leto 2021/2022 znašajo 40,69 EUR/mesec.

Prijavo za dodatno štipendijo iz naslova Javnega razpisa JS štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ najdete TUKAJ.

Rok za prijavo: 30 dni pred začetkom mobilnosti (priporočljivo)

Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami

Študenti s posebnimi potrebami, ki vam bo odobrena Erasmus dotacija, lahko zaprosite za dodatna finančna sredstva programa Erasmus+. Dodatna sredstva za udeležence s posebnimi potrebami temeljijo na realnih stroških, ki morajo biti dokazljivi z računi.

V okviru programa Erasmus+ so udeleženci s posebnimi potrebami upravičeni do posebne obravnave ne samo pri določanju pogojev sofinanciranja, temveč tudi pri zagotavljanju in nudenju vsestranske podpore pri odločitvi za odhod na mobilnost, spremljanju v času mobilnosti in integraciji po vrnitvi. Med osebe s posebnimi potrebami se uvrščajo posamezniki, ki potrebujejo izvajanje programov z dodatno strokovno pomočjo ali prilagoditvami glede na naravo specifične posebne potrebe.

Poziv in vlogo za dodelitev dodatnih sredstev za udeležence s posebnimi potrebami najdete TUKAJ.

Rok za prijavo: 40 dni pred začetkom mobilnosti (obvezno)

Dodatne informacije najdete na spletni strani Erasmusplusum.si, za dodatna vprašanja pa smo vam na voljo na outgoing.erasmus@um.si.

BODITE SPROTI OBVEŠČENI

Vse aktualne informacije v zvezi z mednarodno izmenjavo študentov in mednarodnim sodelovanjem, bomo objavljali v Erasmus novicah.

Na njih se lahko naročite na tej povezavi.

Deli objavo: